MATHIAS KRISTERSSON

BREV

Digital video. Längd: 5:20 minuter. 2009.

CHASING SILENCE

Digital video. Längd: 11 min. 2004.

Videon är uppdelad i tre delar och innehåller inga bilder, enbart ljud och text.

I den första delen får betraktaren höra en person vid namn ”Kalvhjärna” berätta om sina upplevelser; både av att vara ny i en stor stad och det plötsliga uppbrottet mellan henne och ”Apmannen”. Ljudackompanjemanget är högljutt och brutalt. Kalvhjärna pratar svenska vilket i text är översatt till engelska.

I den andra delen fortsätter den engelska texten, denna gång över betydligt stillsammare ljudbild. Här förklarar och kommentera ett ”Jag” hela konstverket, vilket till slut mynnar ut i en högst subjektiv och överdriven analys av verket.

Videon avslutas i liknande form som den inleds: än en gång svensk berättarröst med engelsk textning, denna gång av en okänd tredje person som viskar upplösningen av Kalvhjärnas förvirring.

© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

LETTER

Digital video. Length: 5:20 minutes. 2009.

CHASING SILENCE

Digital video. Length: 11 min. 2004.

The video is divided into three parts and does not contain any images, only sound and text.

In the first part, the viewer hears a confused “Calfbrain” talking about her experiences of the sudden break-up between her and “Monkeyman”. The sound accompaniment is loud and brutal. “Calfbrain” speaks in Swedish subtitled in English.

In the second part, the English subtitles continue, this time without a voice-over and within a much calmer soundscape. Here an “I” explains and comments on the video itself. This commentary concludes in a highly subjective and exaggerated analysis of the piece.

Finally the video ends as it begins, with a Swedish voice-over subtitled in English. This time from an unknown third person whispering the conclusion of “Calfbrain’s” confusion.

© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.