MATHIAS KRISTERSSON

IMPRINT

Gipsavgjutningar inbyggda i vägg. 2013.
Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket.

SOLITÄR

Gipsavgjutning, gipsskivor, färg, m.m. 170 x 30 x 10 cm. 2013.
Foto av verket. Foto av verket.
© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

IMPRINT

Plaster casts built into wall. 2013.
Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece.

SOLITAIRE

Plaster cast, drywall, paint, etc. 170 x 30 x 10 cm. 2013.
Photo of the piece. Photo of the piece.
© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.