MATHIAS KRISTERSSON

LOREM IPSUM

Bok. 80 sidor fyrfärgstryck. Inbunden. Hårda pärmar med stämplade titlar. Tryckt i 1500 exemplar. ISBN 978‑91‑633‑9528‑4. Producerad i samarbete med Sveriges Konstföreningar. 2011.
Foto av verket. Foto av verket.

NU ÄR DU LÄNGRE FRÅN DÖDEN ÄN NU

Text på papper i väggmonterad monter. 2011.
Foto av verket. Foto av verket.

BESKRIV DIN ÅNGEST PÅ EN SKALA MELLAN 0-10 DÄR 0 STÅR FÖR INGEN OCH 10 STÅR FÖR OUTHÄRDLIG

Skulpturgrupp. Högtalare, metall, kablage, mm, och ljud i loop. 10 objekt á ca. 140 cm hög. 2011.

Tio ”figurer” gjorda av högtalare på metallstativ säger slumpmässigt orden ”Ja” och ”Nej”.

Foto av verket
© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

LOREM IPSUM

Book. 80 pages colour print, thread-bound. Hard cover with embossed titles. Printed in 1500 copies. ISBN 978‑91‑633‑9528‑4 (Sweden). Produced in collaboration with Sveriges Konstföreningar. 2011.
Photo of the piece. Photo of the piece.

NOW YOU ARE FURTHER AWAY FROM DEATH THAN NOW

Text on paper in wall mounted display case. 2011.
Photo of the piece. Photo of the piece.

DESCRIBE YOUR ANXIETY ON A SCALE BETWEEN 0-10, WHERE 0 MEANS NONE AND 10 MEANS UNBEARABLE

Sculpture installation. Speakers, metal, cables, etc, and looped sound. 10 objects, each approx. 140 cm tall. 2011.

Ten “figures” made of speakers on metal stands are randomly saying the words “Yes” or “No”.

Photo of the piece
© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.