MATHIAS KRISTERSSON

6500 NÄTTER 7/2 1992 - 25/9 2010

Performance. 6 timmar lång. 2010.

Unik performance för Moderna Museet i Malmö under Malmö Gallerinatt 25/9 2010.

Under sex timmar plockade jag isär min egen säng. Sängen har varit i min ägo i 18 år, från min trettonde födelsedag till kvällen för performancen. Långsamt och metodiskt, näst intill rituellt, plockade jag isär hela sängen och placerade allt material i en plexiglaslåda. I lokalen hördes även ett ljudspår som är skapat av inspelningar från min kropp under vila: Hjärtslag, andning och blodflöde.

Plexiglasboxen med resterna av sängen är nu en skulptur med samma titel som performancen.

Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket.
Foto och video: U-Film

STATEMENT

Performance. Varierande längd. 2010.

Under ”Fall Behind”, den sista delen i utställningsserien ”A Minor History of Creativity” curaterad av Trine Friis Sørensen, utförde jag en performance där jag borrade in presstexten för kvällen i ett bord.

Foto av verket. Foto av verket.
Fotograf: Iben Friis Sørensen

ERINRAN

Ljud. 10:14 minuter. 2010.

XEROX PREMIER. LASER, COPIER AND INKJET. A4 (210 x 297 mm), 80 g/m2, 500 SHEETS

Objekt. Bläckstråleutskrifter på papper. 2010.

Ordet ”dörrhandtag” tryckt på 500 A4-ark.

Foto av verket. Foto av verket.
© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

6500 NIGHTS 7/2 1992 - 25/9 2010

Performance. 6 hours long. 2010.

Performance made exclusively for Moderna Museet in Malmö during Malmö Gallery Night 25/2 2010.

During six hours I dismantled my bed. The bed has been in my possession for 18 years, from my 13th birthday to the evening of the performance. Slowly and carefully, almost ritually, I dismantled the bed and placed all of the materials in a Plexiglas box. In the space a soundtrack also was playing, made from recordings of my body during times of rest: Heartbeat, breathing and blood flow.

The Plexiglas box with the remains of the bed is now a sculpture with the same title as the performance.

Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece.
Photo and video: U-Film

STATEMENT

Performance. Varying duration. 2010.

During “Fall Behind”, the last event in the exhibition series “A Minor History of Creativity” curated by Trine Friis Sørensen, I made a performance in which I drilled the exhibition press release into a table.

Foto av verket. Foto av verket.
Fotographer: Iben Friis Sørensen

REMEMBRANCE

Sound. 10:14 minuter. 2010.

XEROX PREMIER. LASER, COPIER AND INKJET. A4 (210 x 297 mm), 80 g/m2, 500 SHEETS

Object. Inkjet prints on paper. 2010.

The word “dörrhandtag” (door handle) printed on 500 A4 size sheets of paper.

Photo of the piece. Photo of the piece.
© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.