MATHIAS KRISTERSSON

SPÅR

Väggskulptur. Stansad text på målad MDF. 50 x 12 x 20 cm. 2007.

”VI TRYCKTE LÄNGS VÄGGARNA HON OCH JAG / LÅTSADES VARA MÖBLER I ETT ANNARS TOMT RUM / LIKT LEKANDE BARN SMEKTE VI VARANDRA I ANSIKTET OCH PÅ HÄNDERNA / NÄR JAG SOMNADE DRÖMDE JAG OM HENNE OCKSÅ / SEN VAKNADE JAG SVETTIG OCH ENSAM / HON HADE LÄMNAT SPÅR EFTER SIG I FORM AV EN SVAG SÖTAKTIG DOFT OCH ETT FÅNIGT LEENDE PÅ MINA LÄPPAR”

Närbild av verket Foto av verket i rummet
Fotograf: Mika Korhonen

BÖCKER SAMMANFOGADE TRE OM TRE

Skulpturgrupp. Limmade böcker. 24 st. à ca. 30 x 20 cm. 2007.

Alla böckerna är romaner införskaffade i second hand-butiker. De är ihoplimmade tre om tre utifrån pärmarnas färg och storlek.

Foto av verket i rummet Foto av verket i rummet

FEM DIKTER OM LEDA OCH LÄNGTAN

Bläckstråleutskrifter på papper. 2007.

Fem dikter utskrivna på A4-papper. Orden är utskurna för hand och placerade i högar på golvet under respektive pappersark. Alla dikterna är skrivna av mig speciellt för det här verket.

Foto av verket i rummet Närbild av verket Närbild av verket Närbild av verket Närbild av verket Närbild av verket Närbild av verket
Fotograf: Mika Korhonen

!ÄR DU?

Text/ljudkomposition. Längd: 11:27 minuter. 2007.

PUNKT

Text/ljudkomposition. Längd: 5:23 minuter. 2007.
© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

TRACES

Wall sculpture. Text punched into painted MDF. Approx. 23″ x 5″ x 8″. 2007.

“WE PRESSED ALONG THE WALLS SHE AND I / PRETENDED TO BE FURNITURE IN AN OTHERWISE EMPTY ROOM / AS PLAYING CHILDREN WE CARESSED EACH OTHER ON THE FACE AND HANDS / WHEN I FELL ASLEEP I DREAMT OF HER TOO / THEN I WOKE UP SWEATY AND ALONE / SHE HAD LEFT TRACES OF A FAINT SWEET SMELL AND A SILLY SMILE ON MY LIPS”

Close-up photo of the piece Photo of the piece in an exhibition space
Photographer: Mika Korhonen

BOOKS JOINED TOGETHER THREE BY THREE

Sculpture group. Glued books. 23 sculptures, each approx. 12″ x 8″. 2007.

All of the books are novels purchased at second hand stores. They are glued together three by three according to colour and size of the covers.

Photo of the piece in an exhibition space Photo of the piece in an exhibition space

FIVE POEMS ABOUT BOREDOM AND LONGING

Ink jet prints on paper. 2007.

Five poems printed on A4-size paper. All the words are cut out by hand and placed in piles on the floor under each sheet of paper. The poems are all written by me exclusively for this piece.

Photo of the piece in an exhibition space Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece
Photographer: Mika Korhonen

!ÄR DU?

Text/sound-composition in Swedish. Length: 11:27 minutes. 2007.

PUNKT

Text/sound-composition in Swedish. Length: 5:23 minuter. 2007.
© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.