MATHIAS KRISTERSSON

Introduktionsbild på Lorem Ipsum-boken.

Mathias Kristersson är baserad i Malmö, med en magisterexamen i fri konst från Konsthögskolan i Malmö 2006. I studierna ingår en termin vid College of Architecture and the Arts, University of Illinois at Chicago.

Mathias Kristersson har ställt ut och framfört sina verk i bland annat Bergen, Berlin, Chicago, Hong Kong, Istanbul, Köpenhamn, Malmö, Oslo, Stockholm, Wien, Ystad och Århus.
Fullständig CV som .pdf.

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

7/3–4/4 2015: ”Oftast är vi inte” (separatutställning), Motala Konsthall – Motala

INTERVJU

Intervju i nätmagasinet Satori, Lettland. Språk: Engelska. Längd: 15 min. 2013.

© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

Intro image of Lorem Ipsum book.

Mathias Kristersson is based in Malmö, Sweden, where he recieved his Master of Fine Arts at Malmö Art Academy in 2006. Studies include a year at the College of Architecture and the Arts, University of Illinois at Chicago.

Mathias Kristersson has exhibited and performed in Bergen, Berlin, Chicago, Copenhagen, Hong Kong, Istanbul, Malmö, Oslo, Stockholm, Vienna, Ystad, Århus, among other places.
Full résumé as a .pdf.

CURRENT EXHIBITIONS

7/3–4/4 2015: ”Oftast är vi inte” (solo exhibition), Motala Konsthall – Motala

INTERVIEW

Interview in the netzine Satori, Latvia. Language: English. Length: 15 min. 2013.

© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.